Måleraflæsning

Lejre Stationsbys Vandværk amba.

Måleraflæsning

 

Aflæsningskort udsendes ikke længere.

Dette skyldes at vi nu har mulighed for at "fjernaflæse" målerne.

 

Aflæsning i forbindelse med årsopgørelse udføres 31-december.

 

 

 

Flyttemeddelelse:

 

Ved flytning bliver måleren ikke fjernaflæst!

 

Kontakt venligst kassereren,

 

Hans Rubi Klausen

Tårnbjergsgårdsvej 6

DK - 4320 Lejre

Telefon: 46 48 06 63

Mail: hans.r.klausen@lejrevand.dk

 

 

Alternativ:

Send en e-mail til Hans.R.Klausen@lejrevand.dk med følgende oplysninger:

 

Forbrugeradresse: Vejnavn & nummer

Deres aflæsning: xxx m3 (= måleraflæsning)

Dato for aflæsning: dd-mm-åååå

Navn på tidligere ejer:

Telefonnummer:

Evt. bank konto-nummer på tidligere ejer (så vi kan tilbagebetale evt. overskydende beløb).

Reg: xxxx Konto: xxxxxxxxx

Navn på ny ejer:

Telefonnummer:

 

Brugervejledning til Vandmåler Multical 21