Måleraflæsning

Lejre Stationsbys Vandværk amba.

Måleraflæsning

 

Aflæsningskort udsendes ikke længere.

Dette skyldes at vi nu har mulighed for at "fjernaflæse" målerne.

 

Aflæsning i forbindelse med årsopgørelse udføres 31. december.

 

 

 

Flyttemeddelelse:

 

Ved flytning bliver måleren ikke fjernaflæst!

Dette skal man selv sørge for:

 

Kontakt venligst kassereren,

 

Hans Rubi Klausen

Tårnbjergsgårdsvej 6

DK - 4320 Lejre

Telefon: 46 48 06 63

Mail: kasserer@lejrevand.dk

 

Send helst en e-mail til kasserer@lejrevand.dk med følgende oplysninger:

 

  • Forbrugeradresse, dvs vejnavn & nummer
  • Deres aflæsning: xxx m3 (= måleraflæsning)
  • Dato for aflæsning: dd-mm-åååå
  • Navn og telefonnummer på tidligere ejer (sælger)
  • •Evt. bank konto-nummer på tidligere ejer (så vi kan tilbagebetale evt. overskydende beløb)

Reg: xxxx Konto: xxxxxxxxx

  • Navn og telefonnummer på ny ejer (køber)

 

 

Brugervejledning til Vandmåler Multical 21