Kontakt

Lejre Stationsbys Vandværk amba.

Kontakt:

Ledningsforespørgsler sendes til ler@lejrevand.dkBestyrelse 2020:

 

Formand

Lars Ulrik Mortensen

Roarsvej 2
DK – 4320 Lejre

21 48 97 73

formand@lejrevand.dk

 • Tegner værket udadtil
 • Orienterer bestyrelsen
 • Styrer møder
 • Kontakt kommunen 

Bestyrelsesmedlem

Palle Kølln

DK – 4320 Lejre


drift@lejrevand.dk

Samarbejde med vandværkspasser

Bestyrelsesmedlem

Jens Wehner Mogensen

Gormsvej 4
DK – 4320 Lejre

drift@lejrevand.dk

Samarbejde med vandværkspasser

Bestyrelsesmedlem

Jesper Korsskov

Stationsvej 21
4320 Lejre

51 28 05 50
info@lejrevand.dk

 • Tage referater
 • Indberetning kommune, Geus, FORS, Danske vandværker mv
 • Vedligeholde hjemmeside
 • Ikke-akut kontakt til forbruger (lukninger osv)
 • Besvare ledningsforespørgsler
 • Indkald til møder/bestyrelsesmøder/generalforsamling
 • Arkivering/underskrift referater
 • Beredskabsplan

Bestyrelsesmedlem

Thomas Hors

Kongeborvej 7
DK - 4320 Lejre

40 32 17 08
info@lejrevand.dk

Kasserer

Hans Rubi Klausen

Tårnbjerggårdsvej 6
4320 Lejre

20 13 16 63
kasserer@lejrevand.dk

 • Regnskab
 • Indberetning og kontakt til regnskabskontor
 • Registrerer flytninger
 • Betale regninger/påtegninger
 • Takstblad
 • Årsregnskab
 • Kontakt revisor

 

Vandværkspasser

Vandværkspasser

Arne Madsen

Kongebrovej 2
4320 Lejre

50 45 27 90
drift@lejrevand.dk

 • Daglig drift af værket, herunder blandt andet
  • Vandprøver
  • Tilsyn kommunen
  • Rapport bestyrels. (drift)
 • Udvendig vedligehold
 • Ledningsnet, herunder
  • Månedlig aflæsning forbrug
  • Afprøvning ventiler
  • Lækager, lækagesøgning
  • Tilsyn ledningsnet.
  • Aflukninger
  • Akut information om aflukning


Ansvar:


Hjemmesiden er udarbejdet som supplement til værkets daglige arbejde.


Lejre Stationsby Vandværk amba. kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl og mangler på/i indholdet af hjemmesiden.


Der henvises til de originale protokoller, vedtægter og regulativer.


Eventuelle spørgsmål kan sendes til formanden.