Nyheder

Lejre Stationsbys Vandværk amba.

Nyheder:


2. oktober 2017:

Lejre Stationsby Vandværk har fået analyseret vores vand for den meget omtalte pesticid.

Der er ikke påvist noget, så man kan roligt drikke vandet.

Se Vandanalyse 5 - 2017 under Arkiv/Dokumenter


Februar 2016:


Indkaldelse til Generalforsamling

Læs indkaldelse til generalforsamling her


Lejre stationsby Vandværk skal have fornyet vandindvindingstilladelsen..

Det vil derfor være nødvendigt, at ombygge en del af rørsystemet, vi skal have nye målere og vi har en defekt ventil, vi skal have skiftet, vi skal også have sat loggere i boringerne så vi kan pejle dem.

Vandværket vil blive stoppet i ombygningsperioden, vi vil derfor i en periode få vand fra Lejre Forsyning via vores nødforsyning.

Arbejdet begynder mandag d. 22 februar 2016.


Dec. 2014:

Fjern-Måleraflæsning er foretaget d. 31-12-2014 kl. 16:00 til 17:00


Oktober 2014:

Etablering af nødforbindelse til Lejreforsyning.


September 2014:

Driftsforstyrelse, - søndag d. 14. seotember 20:45 til 23:15

En defekt ventil på råvandsfilteret var årsag til at værket måtte lukke ned.

Ventilen er repareret og værket kører igen. Vi beklager de gener dette har medført.


Februar 2014:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 11. marts 2014,  Musiklokalet Lejrevej 15 G, kl. 19:00


På generalforsamlingen blev der påpeget en fejl i regnskabet.  (se evt. referatet)

Regnskabskontoret har efterfølgende bekræftet at det var en "taste-fejl".


Januar 2014:

Der kan forkomme kortvarig afbydelse eller trykfald (af 1-3 minuters varihed) i perioden 10. til 24. Januar

Dette skyldes at vi skal have udskiftet et par rør og kontraventiler på udpumpningspumperne (3 stk).


Hsuk venligst at der derfor kan forekomme misfarvning af vandet.

Vi beklager de gener dette medfører.December 2013:

Fjernaflæsning af vandmålere foretaget d. 31-12-2013 (16:20 til 17:20):

 

Juni 2013:

I forbindelse med ombygning af Lejre Station har Banedanmark (Aarsleff Rail) fået tilladelse til at tappe vand fra brandhanen ved Lejrevej.

Der kan derfor forekomme trykfald når "tankvognen" fyldes (det tager ca. 5-10 minutter) og vil ske på forskellige tidspunkter af døgnet.

Vi beklager de gener dette medfører.December 2012:


Fjernaflæsning af målere foretages d. 31-12-2012.


VIGTIG:  Opkrævning af vand for 2013 vil ske halv-årligt (og ikke som hidtil hvert kvartal).


 


Oktober-November 2012:


Alle husstandsmålere er blevet udskiftet.


Dette betyder bl.a. at det nu er muligt at "fjern-aflæse" måleren i forbindelse med årsopgørelsen.


De nye målere forventes at have en levetid på 6-8 år (med mulighed for 12-16 år, - forudsat at et check om 6-8 år viser at målerne er OK).


 


Jan-April 2012:


Gennem en lang periode har vi haft mistanke om at der var et ledningsbrud. Dette blev efter mange forsøg fundet d. 25. april og udbedret straks efter.

Lækagen var på ca. 300 liter/time.


 


August 2011:


Vi udskifter endnu et stykke af de ældste ledninger.

Hovedledening:  Stationsvej, Blæsenborgvej, Flædevadsvej bliver skiftet. Dette arbejde er kompliceret bl.a. pga. at der er specielle krav til etableringen af ledninger under jernbanen (Banedanmark/DSB) og, at der er mange forbrugere (ca. 100) som bliver ramt af "driftsforstyrelser".


Arbejdet påbegyndes uge 32/2011 og forventes at være afsluttet i løbet af 3 uger.

 


Apr.-2011:


Lækage konstateret/fundet og udbedret

Hovedledening ved krydset Lejrevej/Bygaden.

Det var et brud som svarede til ca. 800 til 1000 liter pr. time.


 


Maj-2010:


Planlagt udskiftning af styringstavle.


Dette vil medføre lukning af vandforsyningen.


Nærmere Information følger...


 


03-mar-2010

Afholdelse af ordinær generalforsamling


 


20-dec-2009:


Omdeling af aflæsningskort for 2009.


 


Nov.-2009:


Udskiftning af stikledninger på Stationsvej


 


Okt.-2009:


Udskiftning af vinduer og dør i vandværksbygningen.


 


Maj-2009:


Udskiftning af hovedledning på Roarsvej.


 


7-dec-2008:

Omdeling af aflæsningskort 2008


 


22-dec-2008:

Kompressor udskiftet på vandværket (anvendes til iltningsprocessen)Okt-2008:

Renovering/udskiftningen af hovedledningen på Gormsvej og Helgesvej er afsluttet.


 


25-apr-2008:


En mindre lækage blev konstateret ved Rolighedsvej.


Brud ved stophane, - skaden udbedret d. 26/4.


 


07-feb-2008:


Meddelelse om den kommende ordinære generalforsamling er omdelt til alle forbrugere.


Allerslev Gamle Skole, Musiklokalet, Lejrevej 17.   Onsdag d. 5-marts-2008 kl. 19:00


 


07-feb-2008:


Udskiftning af ca. 300 m ledning ved Lejrevej er afsluttet. Vi har gennem de sidste par år haft utætheder på denne ledning. Derfor er den nu blevet udskiftet.

 


 


21-jan-2008:


Vi har konstateret at der er et par lækagefejl på ledningsnettet.


Den ene fejl blev lokaliseret d. 20/1-2008 (ved Lejrevej)


Fejlen bliver rettet inden for få dage.


 


De resterende fejl forsøger vi at lokalisere inden for de næste uger.


Såfremt vi har behov for yderligere lukninger af hensyn til dette arbejde udsendes der meddelelse herom til de berørte husstande. 


 


16-Jan-2008.


Vi har desværre konstateret et merforbrug af vand gennem en længere periode.


Dette blev merforbrug blev markant større lørdag d. 12/1-2008 (svarende til 15-20% ekstra).


Derfor har vi iværksat en lækagesøgning på ledningsnettet.


Dette medfører desværre aflukning af vandet i større eller mindre områder de næste 2-5 dage.


Alle husstande får besked i de områder som bliver "ramt" af lukninger.


Lukningerne vil primært være i tidsrummet 22:00 til næste morgen kl. 6:00


 


Vi beklager de ulemper som dette arbejde forårsager.


 


Dec-2007


Der udsendes aflæsningskort ultimo december 2007.

Bemærk venligst at opgørelsesdatoen er flyttet fra 30/9 til 31/12.

Dette medfører at forbrugsperioden er 15 måneder ved aflæsningen d. 31/12-2007.


 


November-2007.


En mindre lækage blev konstateret ved Kornvænget (vandspild ca. 300l/døgn).

Skaden er udbedret af Asgaard A/S.


 


10-marts-2007:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.   


 


16-oktober-2006:


I dag blev det bekræftet at der er en lækage på Rolighedsvej.

Dette ledningsbrud blev repareret samme aften kl. 21:00.


 


14 oktober-2006:


I løbet af de sidste par dag har vi konstateret at der med stor sandsynlighed er et mindre ledningsbrud på Rolighedsvej.

Et "lækagefirma" vil hjælpe med at udpege stedet i løbet af næste uge.


 


12-oktober-2006:

Nyt takstblad for 2007 (godkendt af Lejre Kommune d. 9. oktober 2006)


 


29-september-2006:


Aflæsningskort bliver omdelt, - måleren bedes aflæst 1. oktober – 2006.


 


25-september-2006:


Bestyrelsen besluttede i foråret, at vi skulle have en hjemmeside, en side der skulle bruges til at formidle oplysninger om hvad der sker med vores fælles vandværk.


Hjemmesiden er nu en realitet og vi forsøger løbende at tilføje nye informationer.


 


17-juli-2006:


Elforbrug på vandværket har været stigende gennem det sidste år


En årsag hertil er ofte slidtage i pumpesystemerne.


Derfor har vi nu fået udskiftet en del af pumperne.


 


3 nye rentvandspumper  med styring samt nye råvandspumper har medført en flot nedgang i udgiften til el


De nye pumper bruger ca. 20-25% minder energi.


 


01-juni-2006:


Bestyrelsen har besluttet, at vi i de kommende år vil udskifte, dele af vores 80 år gamle ledningsnet, dette vil medføre ekstra omkostninger ud over den daglige drift.


Derfor bliver vores vandpriser sat op fra næste regnskabsår jf. takstbladet for 2007.


 


15-maj-2006:


Vores ”hoved-flowmåler” blev skiftet.


Dette afslørede at vandforbruget er højere end forventet.


Det kan skyldes at den gamle flowmåler var fejl-behæftet eller at der er en større lækage i ledningsnette.